Causa (z łac. przyczyna)

Naszą pracę zaczynamy od znalezienia przyczyny problemów, bez ograniczenia co do dziedziny prawa. W każdym przypadku przyczyna jest najważniejsza, odnalezienie jej pozwoli nam dobrać odpowiedni plan działania i rozwiązać twoje problemy.

O nas

Oferujemy obsługę z zakresu prawa cywilnego, w tym gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego skarbowego, postępowania egzekucyjnego oraz upadłościowego. Celem naszej pracy jest rozwiązywanie problemów osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak również  podmiotów gospodarczych. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi, współpracujemy z wieloma prawnikami specjalizującymi się w wielu dziedzinach prawa.

Prawo upadłościowe

Windykacja

Prawo cywilne

Mediacje

Prawo pracy

Pomoc w czasie pandemii

Usługi

Prawo upadłościowe reguluje przepisy dotyczące postępowania upadłościowego w Polsce,                  jak i postępowania naprawczego dotyczącego przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością – Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe z późniejszymi  zmianami.

Upadłość konsumentach dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalność gospodarczej, którzy stali się nie wypłacalni. Postępowanie upadłościowe umożliwia oddłużenie, czyli umorzenie niespłacanego długu. Przyjmuje się, że dłużnik jest nie wypłacalny, jeżeli jego opóźnienie w regularnym spłacaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące.

Upadłość gospodarcza skierowana jest do osób fizyczny prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że z upadłość gospodarczej może skorzystać każdy przedsiębiorca, którym w rozumieniu kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zarobkową. Upadłość gospodarczą może ogłosić przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jak i podmiot prowadzący większe przedsiębiorstwo takie jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głównym celem restrukturyzacji firmy jest uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez dojście do porozumienia z wierzycielami za pośrednictwem Sądu lub polubownie. Restrukturyzacja daje przedsiębiorcy możliwość odbudowy.

Upadłość konsumentach dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalność gospodarczej, którzy stali się nie wypłacalni. Postępowanie upadłościowe umożliwia oddłużenie, czyli umorzenie niespłacanego długu. Przyjmuje się, że dłużnik jest nie wypłacalny, jeżeli jego opóźnienie w regularnym spłacaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące.

Upadłość gospodarcza skierowana jest do osób fizyczny prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że z upadłość gospodarczej może skorzystać każdy przedsiębiorca, którym w rozumieniu kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zarobkową. Upadłość gospodarczą może ogłosić przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jak i podmiot prowadzący większe przedsiębiorstwo takie jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Głównym celem restrukturyzacji firmy jest uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez dojście do porozumienia z wierzycielami za pośrednictwem Sądu lub polubownie. Restrukturyzacja daje przedsiębiorcy możliwość odbudowy.

(Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami) to jedna z gałęzi prawa, jaką zajmuje się nasza kancelaria. Jest to część prawa, z którą spotykamy się w życiu codziennym, reguluje ona stosunki między podmiotami prawa cywilnego (osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej). Dotyczy ono każdego z nas, jest czynnikiem, który może wpłynąć na nasze życie, reguluje Twoje prawa dotyczące: własności, zawieranych przez Ciebie umów oraz spadków. Nasza kancelaria służy pomocą w zrozumieniu tego prawa jak i odnalezieniu odpowiedniej drogi w gąszczu skomplikowanych przepisów prawa cywilnego.

(Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami) – dotyczy zasad funkcjonowania stosunku pracy. Reguluje ono wzajemne relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Podstawą prawną dla prawa pracy jest kodeks pracy, przepisy w nim zwarte przedstawiają uprawnienia i obowiązki pracownika względem pracodawcy jak i pracodawcy względem pracownika. Należy jednak pamiętać o tym, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę, zatem osoby zatrudnione np. na podstawie umowy zlecenie czy też umowy o dzieło nie są objęte kodeksem pracy, a ich uprawnienia reguluje kodeks cywilny.

Windykacja jest to dochodzenie roszczeń za pomocą środków określonych w aktach prawnych. Nasza kancelaria w ramach świadczonych usług, specjalizuje się w pomocy przy prowadzeniu procesu windykacyjnego. Nasze wsparcie jest możliwe na etapie mediacji, negocjacji przedsądowej, procesu sądowego oraz egzekucji komorniczej. Przebieg procesu sądowego, mediacji i egzekucji komorniczej regulują przepisu kodeksu postepowania cywilnego.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego z późniejszymi zmianami.

Celem działania naszej kancelarii jest doprowadzenie do tego aby Twoje należności zostały spłacone poprzez dojście do ugody z dłużnikiem, która skutkować będzie spłatą należności na dogodnych warunkach. Podejmujemy się również mediacji w tym zakresie.

Celem windykacji sądowej jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego ( wyroku lub nakazu zapłaty) potwierdzającego istnienie Twojej należności a następnie skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, której celem jest sprawne i szybkie odzyskanie Twojej należności. Specjalizujemy się w prowadzeniu nadzorów nad postępowaniami egzekucyjnymi tak aby sprawnie i szybko je przeprowadzić.

Jeśli to ty jesteś dłużnikiem i nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań, znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że w Polskim prawie nie istnieje coś takiego jak całkowite umorzenie długów. Nie daj się złapać na taką reklamę. Nasza kancelaria jest w stanie znaleźć dla ciebie realne i dogodne rozwiązanie, które w sposób zgodny z prawe pomoże ci pozbyć się twoich problemów. Powiemy ci jak radzić sobie z windykacją, jak dojść do ugody, aby wierzyciel nie złożył wniosku do Sądu, a jeśli jesteś na etapie egzekucji u komornika, to pomożemy Ci przejść przez to w sposób, który nie pozwoli na naruszenie Twoich praw i nie narazi Cię na dodatkowe zbędne koszty.

Celem działania naszej kancelarii jest doprowadzenie do tego aby Twoje należności zostały spłacone poprzez dojście do ugody z dłużnikiem, która skutkować będzie spłatą należności na dogodnych warunkach. Podejmujemy się również mediacji w tym zakresie.

Celem windykacji sądowej jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego ( wyroku lub nakazu zapłaty) potwierdzającego istnienie Twojej należności a następnie skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, której celem jest sprawne i szybkie odzyskanie Twojej należności. Specjalizujemy się w prowadzeniu nadzorów nad postępowaniami egzekucyjnymi tak aby sprawnie i szybko je przeprowadzić.

Jeśli to ty jesteś dłużnikiem i nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań, znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że w Polskim prawie nie istnieje coś takiego jak całkowite umorzenie długów. Nie daj się złapać na taką reklamę. Nasza kancelaria jest w stanie znaleźć dla ciebie realne i dogodne rozwiązanie, które w sposób zgodny z prawe pomoże ci pozbyć się twoich problemów. Powiemy ci jak radzić sobie z windykacją, jak dojść do ugody, aby wierzyciel nie złożył wniosku do Sądu, a jeśli jesteś na etapie egzekucji u komornika, to pomożemy Ci przejść przez to w sposób, który nie pozwoli na naruszenie Twoich praw i nie narazi Cię na dodatkowe koszty.

Prawo rodzinne jest jedną z najbardziej dopracowanych gałęzi prawa w Polsce, skupia się głównie na dobru dziecka, ochronie rodziny,relacji pomiędzy małżonkami.  Specjalizuje się w regulowaniu stosunków prawnych w rodzinie, nie tylko niematerialnych, ale również stosunków majątkowych.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z późniejszymi zmianami.

Czy wiesz, że ugoda zawarta przed mediatorem w sprawach cywilnych po jej zatwierdzeniu przez sąd powoduje zakończenie sprawy? Postępowanie mediacyjne pozwala na szybkie i tanie rozwiązanie sporu, którego rozstrzygnięcie przez sąd jest kosztowniejsze oraz trwa zdecydowanie dłużej?  Nasza Kancelaria umożliwia skorzystanie z usług profesjonalnego mediatora we wszystkich dziedzinach prawa (w szczególności w sporach rodzinnych, pomiędzy przedsiębiorcami czy innych o cywilnoprawnym charakterze). Proces mediacji jest objęty pełną poufnością i dobrowolnością. Pozwala w przyjazny dla każdego sposób zakończyć spór.

Art. 183.1-183.15 Kodeks postępowania cywilnego ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.

Pandemia COVID-19 dotknęła wiele branż, przedsiębiorców jak i wielu obywateli, którzy stracili prace, źródło utrzymania czy też niekiedy majątek. Rząd przygotował tarczę antykryzysową, która ma pomagać nam wszystkich i chronić nas przed skutkami kryzysu. Nasza kancelaria służy pomocą w kwestiach związanych z rozwiązaniem problemów dotyczących kryzysu.

Upłynięcie terminu wyznaczonego przez Sąd bez reakcji może mieć dla Ciebie bardzo duże znaczenie wiążące się nawet z przegraniem sprawy. Dlatego bardzo istotne jest odebranie korespondencji i sprawne odpowiadanie na nią. Zasadniczym terminem wyznaczonym przez Sąd jest termin 7 dni. Pamiętaj także, że każde kolejne pismo kierowane do Ciebie może zostać uznane za doręczone w sytuacji, gdy go nie odbierzesz. Nasza Kancelaria służy pomocą w przygotowaniu wszelkich pism, do których Sąd bądź organ administracji Ciebie zobowiązał i wyznaczył termin na ich dostarczenie.

Skontaktuj się z nami