Usługi

 
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarcze (w tym zakładanie spółek prawa handlowego, spółki cywilnej oraz jednoosobowej działalności gospodarczej), przekształcenia form prawnych działalności,
 • rejestracja zmian osób prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych prowadzonej działalności gospodarczej;
 • likwidacja spółek oraz opracowywanie dokumentów w postępowaniu upadłościowym;
 • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentowanie przez sądami powszechnymi w sprawach cywilnych (w tym gospodarczych) gospodarczych, z zakresu prawa pracy, karnoskarbowych,
 • reprezentowanie przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi,
 • przygotowywanie wniosków o upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej), reprezentacja osoby fizycznej w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentacja osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w negocjacjach z wierzycielami, w tym w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach rodzinnych (w tym np.: w sprawach o rozwód, podział majątku, pieczy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi),
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa spadkowego oraz praw rzeczowych zw. z nieruchomościami (np.: zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie),
 • sprawy z zakresu odszkodowań oraz dochodzenia roszczeń,
 • prowadzenie mediacji oraz reprezentacja strony sporu w postępowaniu mediacyjnym

Skontaktuj się z nami